Nieuws

Begin Restauratie

16-11-2021

Recent is er een begin gemaakt met de restauratie van de gewelven van de Bovenkerk. Na de nodige voorbereidingen en onderzoeken heeft de Protestante Gemeente Kampen groen licht kunnen gegeven voor het eerste deel van deze restauratie. Het betreft hier alleen het meest urgente herstel van enkele gewelven.

In de kerk wordt dit zichtbaar door middel van indrukwekkende steigers. Deze maken het mogelijk om op een veilige manier de gewelven van beide zijbeuken te bereiken. Het opbouwen van de steigers en bijbehorend werkplatform en afscherming duurt enkele weken. Daarna volgt een minutieuze inspectie van de gewelven, een plan van aanpak en de uitvoering van het meest urgente deel.   

Hoe lang de restauratie gaat duren is nog niet bekend. Dit hangt niet allen af van de omvang van de te nemen maatregelen maar ook van de financiën. Immers voor deze restauratie is veel geld nodig en dat is op dit moment zeker nog niet allemaal beschikbaar. Ieders steun is dus van harte welkom bijvoorbeeld door Vriend van de Bovenkerk te worden of door middel van een periodieke gift.

Twee muzikale adviseurs aangetrokken

08-10-2021

Recent is er door de Stichting Bovenkerk Kampen een samenwerking aangegaan met twee muzikale adviseurs. Hierbij gaat het om Marco den Toom en Gerwin van der Plaats. Beiden geen onbekenden in en rondom de Bovenkerk.  

Deze adviseurs gaan de Stichting Bovenkerk helpen bij het ontwikkelen en uitwerken van plannen rondom de toekomstige (muzikale) invulling. De Stichting is erg blij met deze samenwerking en verwacht dat de brede muzikale kennis en ervaring van beide mannen van grote waarde is bij het concreet maken van onze plannen met de Bovenkerk

Scheuren in gewelven Bovenkerk

26-08-2021

Het begint steeds duidelijker te worden dat een restauratie van de Bovenkerk op korte termijn noodzakelijk is. In een interview dat wij hebben gegeven aan een journalist van het Reformatorisch Dagblad wordt daar wat meer over verteld.

Klik op de knop om het artikel te lezen.

Restauratie is urgent

21-07-2021

Recent is bij een inspectie aan het licht gekomen dat de gewelven van de Bovenkerk niet overal meer in goede staat zijn. Op een aantal plekken is de situatie zelfs urgent en zal op korte termijn gestart moeten worden met een restauratie. Om de kerk toch veilig te kunnen blijven gebruiken zullen er steigers geplaatst gaan worden. Recent is de eerste daarvan geplaatst waarbij direct van de gelegenheid gebruik is gemaakt om aandacht te vragen voor ons vriendennetwerk. Onder het mom van: “U heeft de sleutel om de Bovenkerk in stand te houden” roepen we iedereen op vriend te worden en daarmee de restauratie te ondersteunen.

Start Vriendennetwerk

21-07-2021

Recent zijn we gestart met een campagne om vriend van de Bovenkerk te werven. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Stichting Vrienden van de Bovenkerk. Het is onze doelstelling een uitgebreid netwerk op te bouwen van mensen die zich net als wij verbonden voelen met deze prachtige kathedraal. De donaties die zo worden ontvangen kunnen ingezet worden voor de instandhouding van de Bovenkerk.

Je kunt al vriend worden vanaf een bedrag van 25,-. Daarvoor ontvang je jaarlijks enkele nieuwsbrieven rondom alle activiteiten en ontwikkelingen en tevens gratis toegang tot een vriendenconcert. Meld u aan via deze website of door een flyer in de kerk in te vullen.