Ontmoeten & Ontwikkelen

Ons verhaal

Een ontmoeting tijdens een internationaal zakelijk event in de Bovenkerk bracht ons met elkaar in contact. Na afloop raakten we in gesprek en deelden we onze zorgen over de toekomst van het kerkgebouw. Het zal toch niet gebeuren dat de Bovenkerk een fietsenstalling wordt ? Het zal toch niet zo zijn dat er geen onderhoud meer wordt gedaan en het gebouw gesloten moet worden wegens bouwvalligheid?

Vervolgens stelden we elkaar de vraag : Kijken we toe en laten we dat gebeuren? Of steken we er de schouders onder en gaan we aan de slag? Vol enthousiasme kozen we voor dat laatste. De Bovenkerk verdient het om doorgegeven te worden aan de volgende generatie.

Het team

John Engelsman

Voorzitter

”De Bovenkerk werkt voor mij als een plek voor reflectie en rust. Dat gun ik iedereen”

Jan-Willem 't Hart

Secretaris

”De Bovenkerk is ook voor de jongere generatie van betekenis”

Ian Scholten

Penningmeester

”De Bovenkerk is van grote waarde om te behouden”

Brenda Siebrand-Koper

Bestuurslid

”In de Bovenkerk kun je de essentie van het leven ervaren”

Jan Willem Kirpestein

Bestuurslid

”De Bovenkerk als plek voor zingeving en dialoog”

Gerwin van der Plaats

Organist Stichting Bovenkerk

”De Bovenkerk is het muzikale hart van Kampen”

Marco den Toom

Organist Stichting Bovenkerk

”Het Hinszorgel behoort tot de top orgels van ons land”

Ons verhaal in beeld

Stichting vrienden van de Bovenkerk

Samenwerking

Rondom de Bovenkerk zijn twee stichtingen actief. Behalve de Stichting Bovenkerk Kampen is er ook een Stichting Vrienden van de Bovenkerk. Deze stichting richt zich op het werven van vrienden, donateurs en fondsen ten behoeve van de instandhouding van de Bovenkerk. Ook is het mogelijk deze stichting op te nemen in uw testament. De Stichting Vrienden van de Bovenkerk is een Anbi Stichting. Nadere gegevens hierover vindt u op deze pagina.

De instandhouding van de Bovenkerk is het doel van beide stichtingen. Daarom hebben ze een samenwerkingsovereenkomst gesloten en wordt er intensief gezamenlijk opgetrokken.

Anbi