Restauratie

Schade aan gewelven

Bezoekers aan de Bovenkerk hebben het al regelmatig kunnen gezien. De zijbeuken van de kerk zijn voorzien van indrukwekkende steigers. Deze zijn geplaatst om de veiligheid van bezoekers te garanderen. Bij inspectie is namelijk gebleken dat er sprake is van ernstige scheurvorming in de gewelven. De ribben (kruisribben) laten los van de overige gewelfdelen en dreigen naar beneden te vallen. 

Niet alleen in de zijbeuken maar ook in het transept en de kooromgang is dezelfde schade aanwezig. Om ook deze delen van de kerk veilig toegankelijk te houden is hier gekozen voor een andere noodvoorziening. Onder de ribben zijn houten balken geplaatst als ondersteuning (zie onderstaande foto). 

Het gewelf boven het hoofdorgel zal op korte termijn eveneens voorzien worden van een veiligheidsvoorziening. Dit in de vorm van een plafond dat bevestigd wordt in de zijmuren. Hierdoor wordt het hoofdorgel beschermd tegen vallende gewelfdelen.

Oorzaak schade

Oorzaak

De oorzaak van de schade aan de gewelven ligt in de ondergrond waar de Bovenkerk op is gebouwd. Deze bestaat uit een laag van ca. 8 meter veen en klei. De fundering van de kerk reikt echter niet dieper dan ca. 3 meter. Door het enorme gewicht van de kerk klinken het veen en de slappe kleilagen in waardoor het gebouw verzakt. Dit proces is al gaande zolang de Bovenkerk bestaat.

Helaas verloopt het zakken niet gelijkmatig. Het middenschip zakt door het hoge gewicht op de kolommen sneller dan de zijbeuken. Daardoor zijn met name de gewelven van de eerste zijbeuken beschadigd. Maar ook de Toren van de Bovenkerk vertoont een ander zettingsgedrag en zakt in westelijke richting (van de kerk af). Hierdoor is de schade aan de gewelven rond en boven het Hinszorgel ontstaan.  

Fondswerving

Steun de restauratie

Alle activiteiten zoals het plaatsen van de steigers zijn alleen gedaan ter voorbereiding op de restauratie en als veiligheidsvoorziening. Het echte restaureren moet dus nog beginnen. Voor deze omvangrijke restauratie is heel wat (financiële) steun noodzakelijk. Op dit moment is herstel van de schade begroot op 1,7 miljoen euro.

Helpt u ons om de Bovenkerk te behouden voor de toekomst ?

Wilt u de projectgroep fondswerving ondersteunen om deze uitdaging te realiseren ? De Projectgroep fondswerving is een initiatief van de Protestantse Gemeente Kampen, Stichting Bovenkerk Kampen en de Stichting Vrienden van de Bovenkerk.