Stichting Bovenkerk Kampen

ontdekken | ontmoeten | ontwikkelen | ontspannen

Welkom

Al eeuwenlang torent de machtige Bovenkerk boven de binnenstad van Kampen uit. Deze imposante en monumentale kathedraal is een baken van rust in een snel veranderende wereld.

Als Stichting Bovenkerk Kampen zetten wij ons in voor het behoud van dit icoon.

Ontdek de Bovenkerk

Stichting Bovenkerk

In de lange traditie van de Bovenkerk breekt een volgende fase aan. De Protestantse Gemeente Kampen is voornemens dit kerkgebouw af te stoten. Als Stichting Bovenkerk Kampen zijn wij daarom volop aan de slag om toekomstplannen voor de Bovenkerk uit te werken. Wij willen komen tot een waardige invulling. Een invulling die past bij het doel waarvoor de Bovenkerk is gebouwd. Een plek van ontmoeting en dialoog.

Voor onze Stichting is het uitgangspunt om dicht bij de kernwaarden van de kerk te blijven en deze ook in tact te laten. De indrukwekkende ruimte en het wereldberoemde orgel zijn daar voorbeelden van.

De exploitatie van de Bovenkerk zal op vier pijlers komen te rusten te weten: verhuur, zakelijke markt, toerisme/recreatie en vrienden van. Daarmee wordt een degelijke basis gelegd waarop de Bovenkerk weer jaren kan steunen.

Onze Stichting geeft invulling aan een Bovenkerk die het waard is om te ontdekken, waar we elkaar ontmoeten, waar we ontwikkelen en een Bovenkerk waar je kunt ontspannen.

Meer over ons weten?

Ondersteunen

Om onze doelen te realiseren hebben wij uw hulp nodig.

Dit kan bijvoorbeeld door uw inzet als vrijwilliger voor onze stichting en de Bovenkerk. Maar u kunt ons ook steunen door vriend/vriendin van de Bovenkerk te worden.