Nieuws

Restauratie in beeld

30-04-2024

Wat gebeurt er nu precies op al die steigers in de Bovenkerk? Wat wordt als eerste aangepakt en hoe ziet het vervolg er uit? We nemen u graag mee om een kijkje te nemen op de steigers, maar vertellen u ook meer over het onderzoek naar de integrale restauratieaanpak.

Hieronder kunt u de nieuwste film over de restauratie bekijken. U zult zien dat we niet alleen boven de grond gedegen onderzoek aan het uitvoeren zijn maar ook onder de grond.

Orgelconcerten

30-04-2024

Ook deze zomer kan er weer volop genoten worden van de vele orgelconcerten in de Bovenkerk. De twee concertorganisaties te weten ConsoloNl en Stichting Orgelconcerten Bovenkerk Kampen hebben gezamenlijk een flyer uitgebracht zodat u in één oogopslag alle informatie hebt over de orgelconcerten.

Behalve orgelconcerten is er nog veel meer in de Bovenkerk te doen. Kijk onder agenda op onze website naar de meest actuele concerten en evenementen.

Restauratie is begonnen

03-04-2024

Na anderhalf jaar van fondswerving was het 14 maart jl. zover. Het officiële begin van de restauratie van de gewelven van de Bovenkerk. Burgemeester S. de Rouwe van de Gemeente Kampen, en gedeputeerde G.H. ten Bolscher, waren aanwezig om samen met wethouder R. Boddeus de officiële starthandeling uit te voeren.

De burgemeester en de gedeputeerde benadrukten het belang van het behoud van de Bovenkerk als beeldbepalend monument voor Kampen en Overijssel. Ook bedankten zij de vele vrijwilligers die zich daarvoor inzetten.

Voorzitter John Engelsman van de Stichting Bovenkerk Kampen benadrukte dat we nu starten maar dat van de benodigde 3,2 miljoen op dit moment 2,9 miljoen is ontvangen. Aanvullende fondswerving is dus nog nodig.

Klik hier voor een sfeerimpressie van het start-event. 

Ter gelegenheid van de start van de restauratie van de Bovenkerk is er door de Kamper stadsdichter Geraart Westerink een speciaal gedicht geschreven. Dit is door burgemeester Sander de Rouwe van de Gemeente Kampen voorgedragen tijdens het start event. Het gedicht is als volgt :

 

Restauratie

Deze stad is bekend om zijn scheurende kerken

Wat elke zondag goed is te merken

Men is echter minder gewend

Aan kerken met breuken in het fundament

Gelukkig vallen die te restaureren

Zonder elkaar de rug toe te keren

Nu is het nog wachten op het moment

Dat ook mensen te lijmen zijn met wat cement

Samenwerking bekrachtigd

03-04-2024

Na enkele jaren van voorbereiding was het 14 maart jl. zo ver. Met het zetten van vijf handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst hebben de Stichting Bovenkerk en de Protestantse Gemeente Kampen een flinke stap gezet. Vanaf februari 2024 is de Stichting Bovenkerk als kwartiermaker verantwoordelijk geworden voor de exploitatie van de Bovenkerk. De Protestantse Gemeente is hiermee nog wat meer op afstand komen te staan maar blijft haar rol als eigenaar binnen het restauratieteam wel invullen.

De Stichting Bovenkerk gaat aan de slag om de exploitatie van de Bovenkerk verder uit te bouwen. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met de manager Bovenkerk dhr. Jan Quintus Zwart.

Komt u ook?

03-04-2024

Op Zaterdag 4 mei wordt de 3e kamper Orgeldag gehouden in de Bovenkerk. Wij nodigen u van harte uit deze dag met ons mee te maken.

Van 10.00 uur tot 17.00 uur kunt u genieten van diverse organisten waaronder natuurlijk ook de twee organisten van de Stichting Bovenkerk Kampen Gerwin van der Plaats en Marco den Toom.

Het thema van deze dag is de bekende organist Feike Asma.

Vrienden van de Bovenkerk krijgen vooraf een voucher toegestuurd waarmee u niet alleen gratis toegang hebt voor 2 personen, maar er staan ook diverse gratis consumpties voor u klaar.

Fondswerven is samenwerken

09-10-2023

Op initiatief van Wethouder Richard Boddeus van de Gemeente Kampen is er op 9 oktober een korte bijeenkomst geweest in de Bovenkerk om de grote toezegging vanuit de rijksoverheid van 1,2 miljoen aan de restauratie te vieren. Een toezegging die mede tot stand is gekomen door de grote inzet van 2e Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) en Hilde Palland (CDA).

Fondswerven doe je niet alleen. Samenwerken staat daarin keer op keer centraal. Voor deze grote toezegging was, naast de hierboven genoemde personen, samenwerking tussen Rijksoverheid, Provincie Overijssel, Gemeente Kampen, Projectgroep fondswerving en vele anderen noodzakelijk.

Met het ontvangen geld hebben we ruim 80% van de tot nu toe begrote restauratiekosten gedekt. Een prachtig resultaat waar we erg trots op zijn. 

Direct ingrijpen na grote tegenvaller

06-10-2023

Met meerdere hoogwerkers is er de afgelopen week een nauwkeurige inspectie gedaan op verschillende plekken in de Bovenkerk. Daarbij zijn we heel erg geschrokken. Reden voor de inspectie was dat er op een aantal plekken puin/gruis op de vloer werd gevonden. Door met een hoogwerker van dichtbij muren en gewelven te inspecteren zijn er op vele plekken los zitten stukken natuursteen of stucwerk verwijderd. Maar dat was nog niet het ergste.

De vier zeer grote gotische ramen in het hoge middenschip aan de noordzijde (Oudestraat) bleken instabiel te zijn. Bij een stormachtige noorden wind zouden de ramen zelfs naar binnen kunnen waaien. Een onveilige situatie waarop direct moest worden ingegrepen. Door de betrokken partijen (Protestantse Gemeente, Stichting Bovenkerk en Buro Stiel) is besloten de ramen te laten fixeren met een houten constructie. Deze werkzaamheden zijn begin oktober uitgevoerd met een hoogwerker aan de binnenzijde en de buitenzijde. Door middel van de bijgaande film krijgt u een goede indruk van deze werkzaamheden.

Door het aanbrengen van de houten balken binnen en buiten is de situatie nu weer veilig en kunnen we de Bovenkerk gewoon blijven gebruiken. Maar de ramen zullen ook gerestaureerd moeten worden en dat zorgt voor veel meer kosten die we tot nu toe niet hadden begroot. Onze fondswervers zijn dus nog lang niet klaar.

Staatssecretaris Uslu steunt de Bovenkerk

04-10-2023

Geweldig nieuws kwam er uit Den Haag. Maar liefst 1,2 miljoen euro is er door de Staatssecretaris toegezegd voor de restauratie van de gewelven van de Bovenkerk. Niet alleen een fors bedrag maar gelijktijdig een erkenning voor het belang van het behoud van de Bovenkerk.

Met de eerder gedane toezegging van de provincie Overijssel (ruim 700.000,-), Gemeente Kampen (500.000,-) en allerlei fondsen (enkele tonnen) hebben we inmiddels een flink budget. Ook de bijdrage van de Protestante Gemeente Kampen en Stichting Vrienden van de Bovenkerk moeten we hierbij niet vergeten.

We gaan nu aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie van de gewelven. Er moet bijvoorbeeld het nodige natuursteen worden besteld. Daarop zit een flinke levertijd. Ondertussen gaan we ook door met de fondswerving omdat nog niet het hele bedrag voor de gewelven binnen is. En daar komt dan de tegenvaller met de ramen nog overheen.   

 

Monumentendag 2023

24-08-2023

Op zaterdag 9 en zondag 10 september vindt de jaarlijkse monumentendag plaats. Ook in de Bovenkerk bruist het dan weer van de activiteiten.

Op zaterdag is de Bovenkerk geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn dan de hele dag korte concerten op de orgels o.a. verzorgd door gastheer Gerwin van der Plaats. Geïnteresseerd in het beklimmen van de toren en het bekijken van de klokken? Het klokkenluidersgilde is de hele dag aanwezig en u kunt intekenen op een rondleiding. Uiteraard is de Stichting Bovenkerk aanwezig met een stand en kunt u geïnformeerd worden over de stand van zaken met de fondswerving en restauratie. Ook aan de catering is gedacht.

Om 12.30 uur is er een middagpauzedienst, om 13.30 uur wordt er door de bezoekersgroep een rondleidingen door de Bovenkerk verzorgd en om 14.30 uur zal het Muziekschool Quintus Hoornensemble optreden. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een concert waarbij het beroemde Hinszorgel zeker zal klinken.

Op zondag 10 september is de Bovenkerk geopend vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Er zal deze middag volop gemusiceerd worden door organist Marco den Toom en Gerwin van der Plaats. Ook krijgt u de gelegenheid de speeltafel van het beroemde Hinszorgel te bezoeken.

Kortom het bruist van de activiteiten in Kampen en in de Bovenkerk. U bent van harte welkom op beide monumentendagen!

Fondswerving flink op gang

24-08-2023

Om de benodigde 3,4 miljoen voor de restauratie van de Bovenkerk bij elkaar te krijgen is er een projectgroep fondswerving actief. Er zijn de afgelopen maanden heel veel stappen gezet wat er toe  heeft geleid dat er substantiële financiële toezeggingen zijn ontvangen van bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI Foundation, Stichting Dioraphte en de Bredius Stichting.

In nauw overleg met de provincie Overijssel, die eerder al een flinke subsidie heeft toegezegd, zijn ook gesprekken gevoerd met de gemeente Kampen, en met succes. “We zijn erg blij met de prachtige toezegging door de gemeente van € 500.000,-“ aldus John Engelsman, voorzitter van de projectgroep fondswerving. Het geeft een enorme boost aan de fondswerving. “Met deze toezeggingen zijn we ongeveer op de helft van de geraamde restauratiekosten. We kunnen nu naar Den Haag om de Rijksoverheid ook te bewegen een bijdrage te gaan doen. We hebben goede hoop dat deze bijdrage er gaat komen” aldus Engelsman.

Als de rijksoverheid inderdaad door middel van een verdubbeling van de reeds ontvangen toezeggingen haar bijdrage gaat doen zijn de nu geraamde restauratiekosten vrijwel geheel gedekt. Dan zouden we kunnen starten met de uitvoering. Het is de verwachting dat de rijksoverheid in oktober een besluit gaat nemen over een eventuele bijdrage. We moeten dus nog even geduld hebben.

Brouwerij Broederscha(a)p

24-08-2023

Eerder hebben wij u bericht over het mooie initiatief van brouwerij Broederscha(a)p uit Kampen met betrekking tot het brouwen van een speciaal Bovenkerk bier.

De verkoop hiervan verliep zeer voorspoedig en dit heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1400,-  voor de restauratie en instandhouding van de Bovenkerk. We zijn heel erg blij met dit prachtige resultaat en danken de Brouwers daar hartelijk voor.  

Bezoekersgroep

24-08-2023

Vanaf mei tot en met oktober staan de deuren van de Bovenkerk iedere maandag tot en met zaterdag open voor bezoekers. Maar die openstelling gaat natuurlijk niet vanzelf. Een groep van ca. 30 vrijwilligers zet zich in om dit iedere dag weer mogelijk te maken.

Om het verhaal van de Bovenkerk te vertellen is er recent een prachtige nieuwe film gemaakt door Spav AV  die tijdens de openstellingen wordt vertoond op een groot nieuw beeldscherm.  

De aanschaf van dit nieuwe scherm, dat een absolute aanwinst is voor de Bovenkerk, is financieel mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de bezoekersgroep en de oud papier groep van de Protestantse Gemeente Kampen.  We zijn erg blij met deze financiële ondersteuning en de inzet van de bezoekersgroep.

Jaarlijks verwelkomen we ruim 30.000 toeristische bezoekers in de Bovenkerk. Zou u het ook leuk vinden om mee te helpen bij deze openstellingen ? Vul dan gerust het contactformulier in op onze website.

 

Presentatieconcert Marco den Toom & Gerwin van der Plaats

17-08-2023

In de afgelopen jaren is gebleken hoeveel waarde de  Stichting Bovenkerk hecht aan een goede presentatie. Dat geldt niet alleen voor de contacten en zakelijke afspraken maar zeker ook voor de ‘gezichten’ van en in de Bovenkerk. De orgels in de Bovenkerk spelen daarin een grote rol. Enkele jaren geleden trok de stichting daarom Marco den Toom en Gerwin van der Plaats aan als muzikaal adviseurs. Door de steeds concretere werkzaamheden en samenwerking heeft de Stichting Bovenkerk besloten deze adviseursrol om te zetten in een benoeming tot titulair-organist van de Stichting Bovenkerk.

Den Toom en Van der Plaats worden daarmee de vaste bespelers van de orgels namens de Stichting Bovenkerk Kampen die zich inzet voor het behoud van dit icoon. Als ambassadeurs van de beide orgels, en de Bovenkerk als geheel, ondersteunen ze hiermee volop de fondswerving ten behoeve van de restauratie.

Tijdens een feestelijk concert op woensdag 30 augustus zullen de beide organisten zich presenteren in een spectaculair programma met muziek van o.a. Händel, Landmann, Olivera, Mulder en Willem Hendrik Zwart. Rond dit concert wordt u ontvangen met koffie/thee en is er in de pauze en na afloop gelegenheid om beide musici te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Het concert begint om 20.00 uur en de deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur. Vrienden van  De Bovenkerk krijgen op vertoon van hun vriendenticket gratis toegang voor 2 personen. Overige toegangskaarten kosten in de voorverkoop €12,50 en aan de kerk €15,- Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis entree.

Erfgoedavond

21-08-2023

Op 21 sept organiseert de Monumentenraad Kampen een erfgoedavond in de Bovenkerk. Tijdens de avond staat de duurzaamheid van monumenten centraal. Verwacht geen verkooppraatjes of lijst van regeltjes, we nemen jullie mee in de praktijk. Voor iedereen die zijn monument een warm hart toe draagt maar er zelf ook warm bij wil zitten is deze avond een aanrader. Trouwens ook als je ‘gewoon’ een oud huis hebt is dit zeker een avond die je niet wil missen. Oudere huizen hebben zo hun charme maar standaardoplossingen voor verduurzaming hebben ze niet. Daarom hebben we deze avond sprekers uitgenodigd die je op een leuke en toegankelijke, maar vooral heel praktische wijze door het woud van mogelijkheden en materialen loodsen. Dankzij een bijdrage van de gemeente kunnen we deze avond gratis aanbieden. We hopen hiermee een interessante maar ook leuke avond te bieden. Voor meer informatie of directe inschrijving ga je naar Momumentenraadkampen.nl Vanaf 19.30 uur bent je van harte welkom. De toegang is gratis, maar omdat we graag voor genoeg mensen koffie en thee zetten moet je je wel vooraf aanmelden”